Jan Allan & Pehr Sällström

Kan vi lita på våra sinnen ?

OPTICAL

Har arbetat tillsammans sedan 1960

Först med ELEMENTARPARTIKELFYSIK
och under senare år med LJUD & FÄRG

JAM PRODUKTION JAN ALLAN JA RECORDINGS CONCERTS SEMINARS HOBBIES