Jan Allans Hemsida ../Pix/

J.A.M.Produktion AB
CONCERTS

Här är några exempel på konserter som arrangeras genom

JAM PRODUKTION

Klicka Dig fram genom skivorna

ALLAN & STRINNHOLM ALLAN-GUSTAFSSON-RIEDEL JAN ALLAN SWING SEXTET ALLAN-NORSTRÖM-GUSTAFSSON-MORI JAN STRINNHOLM SOLO-PIANO CHRISTINA VON BÜLOW - JAN ALLAN Q-TET BIG BAND CONCERTS ALLAN-NILSSON-RIEDEL+KÖR Gunnar Lidberg Hot Quartet Bertil Jonasson Hemligheter på vägen

JAM PRODUKTION JAN ALLAN JA RECORDINGS SEMINARS HOBBIES
jam.produktion@telia.com