Jan Allan - Pehr Sällström

MUSIC, SOUND & SENSATION

JAN ALLAN - PEHR SÄLLSTRÖM

Har arbetat tillsammans sedan 1960 med partikelfysik vid Stockholms Universitet
Ledde under mitten av 80-talet doktorandkurser i ämnet LJUD & KLANG -lära
Har skapat och deltagit i många seminarieserier i ämnen som

NOTATION - TECKEN ATT TÄNKA MED * IMPROVISATION * DIALOGER

JAM PRODUKTION JAN ALLAN JA RECORDINGS CONCERTS SEMINARS HOBBIES