Jan Allan - Jan Strinnholm

FOLKHÖGSKOLOR * MUSIKSKOLOR * SYMPOSIER

JAN ALLAN - JAN STRINNHOLM

Har spelat tillsammans under 15 år
Båda är disputerade, i partikelfysik resp kulturgeografi

Har under ett tiotal år verkat inom folkhögskolor och musikskolor
som föreläsare i IMPROVISATION, MUSIKAKUSTIK och närliggande ämnen

JAM PRODUKTION JAN ALLAN JA RECORDINGS CONCERTS SEMINARS HOBBIES