Pehr Sällström

Pehr är kanske vår främsta expert i ämnet färglära

PEHR SÄLLSTRÖM

Besök hans hemsida som ger en god överblick av hans kuskapsområden

PEHRS HEMSIDA

Disputerad partikelfysiker med docentur i färglära

Det var inom doktorandundervisningen på Fysikum, Stockholms Universitet
som dom första grunderna lades, i såväl LJUD- som FÄRGLÄRA

JAM PRODUKTION JAN ALLAN JA RECORDINGS CONCERTS SEMINARS HOBBIES